Healing Arts Liquid Light Frequecies

De Healing Arts

Omdat ik Gecertificeerd Healing Arts therapeute en docent ben, verwerk ik ook de Liquid Lights Frequencies remedies in alle orgonite producten en in de Chembusters.

De lichtsprays bevatten een unieke lichttrilling, een pure en krachtige energie die verbonden is met informatievelden. Ze werken langs twee kanten. Ze herstellen de verbinding met onze lichaamsintelligentie, waardoor ons gevoel en intuïtie sterker worden. Op die manier vergroten ze onze zelfsturing en mogelijkheid tot zelfgenezing. Daarnaast versterken ze de verbinding met ons Bronbewustzijn, het Hoger Zelf en andere zelven. Dit geeft groei in bewustzijn en inzicht in het grote geheel en opent je voor meer liefde voor jezelf en voor anderen. De werking van de liquids is gericht op het herstellen van de schade die mensen gedurende hun leven oplopen aan lichaam en geest. De liquids sluiten aan bij je energieveld en helpen je chakra’s weer in balans te brengen.

Rond de aarde is een bewustzijnsveld aanwezig, dat gebaseerd is op het weten en de kennis van alle mensen bij elkaar. Heel veel dingen die we weten, bedenken we niet zelf, maar pikken we op uit dit veld. Dit veld noem je een holografisch veld. Als je daar fijnstoffelijk naar zou kijken, zou je zien dat daar kristallijne structuren in aanwezig zijn. Iedere keer als er op aarde iets belangrijks wordt ontdekt vormt dit een nieuw kristallijn veld en ieder mens kan daarop inpluggen. Het meest simpele voorbeeld is het onderzoek van Rupert Sheldrake (het honderdste aap verhaal). Hij nam waar dat toen een groep apen op een bepaald eiland ontdekte dat je knollen kon wassen en dat je ze dan kon eten, dat op hetzelfde moment aan de andere kant van de aarde dezelfde apen, maar een andere groep, hetzelfde gingen doen. De eerste groep apen had hun ervaring in het holografische veld geplaatst en de andere apen plukten gewoon uit dat holografisch veld.

Bij mensen werkt dit net zo. De Aboriginals waren bijvoorbeeld als groep nog op zo'n manier verbonden dat als een van hen iets uitvond dat automatisch in dat veld terecht kwam en op dat moment had iedere Aboriginal dat tot zijn beschikking. Door de eenheid die zij met elkaar hadden werkte dat. Maar wij zijn als mensen in een enorme individualiseringsfase terecht gekomen, waardoor we opnieuw moeten leren te co-creëren. De mensheid zit echter weer in een spiraal van ontwikkeling en heeft steeds meer wijsheid tot zijn beschikking. Daardoor is dat holografische veld weer sterker aan het worden, waardoor we veel meer weten als vanzelfsprekend tot onze beschikking hebben. Het internet is daar een soort grappige reflectie van, van hoeveel weten er beschikbaar is. Dan zoek je het nog steeds fysiek op, maar meer en meer gaan we leren hoe je telepathisch toegang hebt tot dat veld.

Een Healing Arts, lichtfrequentie is ook een holografisch veld van eigenlijk een soort "nieuw" gekristalliseerd geometrisch veld. Nieuw tussen aanhalingstekens, want het was er altijd al op een bepaald moment in de tijd van Lemurië. Graancirkels hebben bijvoorbeeld een licht geometrische structuur en deze geometrie bevat bepaalde informatie. Dus de geometrie en informatie hangen met elkaar samen. Ook lichtintensiteit en informatie hangen met elkaar samen. Daarom heten de flesjes ook lichtfrequenties. 

Healing Arts Liquid Light Frequenties zijn bedoeld voor ondersteuning van bewustzijnsgroei en activering van het zelf genezend vermogen. De Liquid Light Frequencies zijn hoogfrequente lichthologrammen in water. Als deze lichthologrammen van healingarts (op basis van een intuïtieve keuze van de flesjes) in aanraking komen met je energieveld gaat dit ermee resoneren. Een hogere lichttrilling die meer overeenkomt met het veld van het Hoger Zelf wordt in je aangeraakt. Daardoor krijg je een groter bewustzijnsveld van heelheid tot je beschikking.

Je kunt vanuit dat veld gemakkelijker naar energetische blokkades in je systeem kijken. De trilling van de frequenties raakt de in de blokkade opgeslagen informatie aan, waardoor de emoties en mentale beelden gaan stromen en je inzicht krijgt in het ontstaan van de blokkade. De pijn wordt blootgelegd en teruggebracht naar eenheid en heelheid.

Je lost je blokkade op door je opnieuw met de Bron, met Heelheid en Eenheid te verbinden. Je voelt je een heel, volledig mens. Blokkades zijn energiestromen die stagneren, omdat je een ervaring niet in een ander, ruimer perspectief kunt plaatsen.

Een dergelijke blokkade zet zich vast in je lijf, waardoor bijvoorbeeld een bepaald orgaan niet goed meer functioneert. De gestagneerde informatie of blokkade neem je mee door levens heen. In essentie gaat het over het je vrij maken van oude ballast en dit transformeren naar nieuwe mogelijkheden en je keuzemogelijkheden daarin.
Iedere verandering in jouw lichttrilling heeft een effect op je bewustzijn van wie jij bent en je relatie tot het grotere geheel. Zelfgenezing is een logisch gevolg van inzicht en een grotere liefde voor wie jij in essentie bent.

Alle Healing Arts licht-remedies werken ook aardend en dat is belangrijk zodat je niet uit je lichaam gaat, maar erin blijft en helder kunt waarnemen. Alleen op deze manier kun je voelen en ervaren wat er gebeurt tijdens een healing en kun met je ratio het proces onderbouwen.

Wat doen de Liquid Frequencies?

De Liquid Light Frequencies activeren een nieuw bewustzijn en dienen als bron van genezing. Ze gronden je in je lichaam en versterken je (eigen) liefde en bewustzijn. Ook geven ze je inzicht in het grote geheel en in jouw eigen rol en je keuzemogelijkheden daarin. In essentie gaat het over het je vrij maken van oude ballast en dit transformeren naar nieuwe mogelijkheden.

De Healing Arts lichtsprays bevatten een unieke lichttrilling, een pure en krachtige energie die verbonden is met informatievelden. Ze werken langs twee kanten. Ze herstellen de verbinding met onze lichaamsintelligentie, waardoor ons gevoel en intuïtie sterker worden. Op die manier vergroten ze onze zelfsturing en mogelijkheid tot zelfgenezing. Daarnaast versterken ze de verbinding met ons Bronbewustzijn, het Hoger Zelf en andere zelven. Dit geeft groei in bewustzijn en inzicht in het grote geheel en opent je voor meer liefde voor jezelf en voor anderen.

WERKING VAN DE LICHTFREQUENTIES

Informatievelden
De lichtfrequenties verbinden ons met bepaalde informatievelden. Dit zijn energetische velden die informatie bevatten rondom een bepaald thema, bv. meer zelfliefde. Deze velden zijn onderdeel van het alwetende veld dat om de aarde aanwezig is. Dit is een bewustzijnsveld waarin alle kennis en ervaring van alle mensen samen is opgeslagen. Iedereen kan daar verbinding mee maken en daar informatie uit halen. Het is vergelijkbaar met het internet in de materiële wereld. Alle kennis is aanwezig, maar je moet hem wel nog even opzoeken. De lichtfrequenties doen precies dat. Zij verbinden je met bepaalde informatie die je wilt ophalen uit dit alwetende veld.
 
Energetische informatie
De energetische informatie wordt overgebracht via lichtenergie. Deze lichtenergie is van een bepaalde frequentie, intensiteit, kleur en geometrie en bevat zo informatie. De Japanse onderzoeker Masaru Emoto heeft foto's gemaakt van lichtenergie in water.

Werking
Het gebruik van een lichtfrequentie zorgt ervoor dat je verbonden wordt met een informatieveld van een bepaald thema. Je energetische en fysieke lichaam krijgt informatie over zo’n thema binnen en gebruikt die om dat thema op een positieve manier in je leven te integreren. De Healing Arts lichtfrequenties herstellen de verbinding met je lichaamsintelligentie, waardoor je gevoel en intuïtie sterker worden. Hierdoor wordt je zelfgenezend vermogen groter. Ook versterken ze de verbinding met je Bronbewustzijn, je Hoger Zelf en andere zelven. Dit geeft groei in bewustzijn en inzicht in het grote geheel en opent je voor meer liefde voor jezelf en voor anderen.

De healing arts remedies en spray`s kunnen ook worden toegepast in de orgonite producten en Chembusters die ik creëer en manifesteer. Zo ontstaat er een nog mooiere energetische aansluiting.

 

Wil je meer weten over healing-arts?

Neem dan vrijblijvend contact met mij op.