Speciale orgonite ART

Orgone Orgonite Art

Omdat ik gecertificeerd Healing Arts therapeute en docent ben, verwerk ik ook de Liquid Lights Frequencies remedies in de orgonite van de Orgone art.

Even voor de duidelijkheid:
Ik gebruik polyesterhars omdat het een deel bevat van een moleculaire structuur dat een keten van koolstofatomen bevat - waardoor het een "organische" verbinding is, die energie aantrekt. Kunstharsen zoals polyesterhars ontstaan in laboratoria waarbij wordt uitgegaan van een aantal basismaterialen w.o. aardolie, steenkool. stikstof en zand.
Ook heeft polyesterhars een hoge mate van krimpbaarheid bij uitharding, hetgeen extra kracht op het oppervlak van het kwarts kristal veroorzaakt. Deze druk vergroot de reeds aanwezige elektrische lading op het oppervlak van het kwarts kristal, waardoor de holistische helende eigenschappen van dit mineraal worden versterkt. 
Epoxy giethars bevat geen uitdampingsmiddelen en krimpt daardoor niet of nauwelijks tijdens de uitharding.
Gietpolyester krimpt ca. 3%, waarvan ruim 2% in de vloeibare fase. Epoxy krimpt ca. 0,1-0,2% 
Het is zo dat bij uitharding van polyester het oplosmiddel styreen vrijkomt. Deze damp is (zeer) scherp van geur. Zo zeer zelfs dat een mens deze geur ruim duizend keer eerder kan ruiken voordat het gezondheid belastend is. Onder belastend wordt verstaan de overschrijding van de MAC waarde waarin men beroepsmatig 8 uur per dag mee werkt. Het lichaam van de mens breekt het eventuele opgenomen styreen echter weer af. Alleen bij zeer hoge en langdurige blootstelling aan styreen dampen kan er OPS ontstaan. (schildersziekte, afbraak / aantasting van het zenuwstelsel)
De Kern van dit verhaal is aldus; Polyester ruikt zeer scherp en epoxy niet. De veronderstelling dat wat veel harder stinkt veel gevaarlijker is, is logisch maar niet op feiten berust! Als iets een gezondheidsrisico oplevert dan is het wel epoxy!. Van epoxy is bekend dat één op de vijf mensen hiervoor een progressief opbouwende allergie voor ontwikkeld. Het “probleem” is wel dat iedereen op en aanmerkingen heeft (en niet gehinderd door enige kennis) als je polyester voor de producten gebruikt en dat gebeurt nauwelijks als je met epoxy werkt.

Gratis verzending vanaf € 100,- binnen de Benelux.